O firmie

Przedsiębiorstwo Nasienne "Centrala Nasienna" Sp. z o.o.

Nasza firma na rynku nasiennym istnieje ponad 40 lat. W 1996 roku została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Systematycznie rozszerzamy zakres swojej działalności, również poza branżą nasienną. Przede wszystkim skoncentrowaliśmy się na produkcji Mieszanek Paszowych pełnoporcjowych i uzupełniających (w postaci sypkiej i granulowanej) dla bydła, drobiu, trzody chlewnej oraz królików. Mieszanki Paszowe przygotowujemy w oparciu o receptury przygotowane przez specjalistów od żywienia zwierząt, które zapewniają zwierzętom optymalną dawkę składników pokarmowych oraz witamin, jednocześnie zapewniając prawidłowy wzrost i rozwój. Zaufanie i zadowolenie polskiego rolnika to od lat główny cel naszej działalności, dlatego szczególny nacisk kładziemy na jakość oferowanych produktów. W tym celu wypracowaliśmy sprawne mechanizmy kontroli; firma działa w oparciu o zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej także system kontroli jakości HACCP.
Głównym zakresem naszej działalności jest:
  • Zaopatrzenie rolników w kwalifikowany materiał siewny
  • Produkcja pasz sypkich i granulowanych wg receptur opracowanych przez specjalistów
  • Sprzedaż dodatków paszowych
  • Tłoczenie oleju
  • Kontraktacja i skup nasion rzepaku
  • Usługi w zakresie czyszczenia, suszenia i zaprawiania ziarna
  • Skup zbóż paszowych
  • Sprzedaż środków ochrony roślin i nawozów
  • Sprzedaż węgla kamiennego ( również w rozliczeniu za płody rolne)

Oferta

Sprawdź ofertę Przedsiębiorstwa Nasiennego Centrala Nasiennego Sp. z o.o.