Pasze dla drobiu

Pasze dla drobiu
Nazwaopis
Każdy hodowca, który priorytetowo traktuje hodowlę, powinien wiedzieć, jak dużą rolę odgrywa żywienie zwierząt we wszystkich grupach wiekowych w różnych okresach fizjologicznych. Prawidłowe żywienie to zdecydowane poprawienie zdrowotności stada, a jednocześnie obniżenie kosztów weterynaryjnych. W przypadku krów mlecznych odpowiednio zbilansowana dawka pokarmowa to również zwiększenie wydajności, co w końcowym rozrachunku zwiększa opłacalność hodowli zwiększa opłacalność hodowli.

Kurczęta hodowlane

„DK” I ,,DK II” ( w postaci: sypkiej/kruszonki/granulatu) Przeznaczenie: Mieszanka paszowa pełnoporcjowa kurcząt hodowlanych lub rzeźnych zapewnia optymalny poziom składników pokarmowych, intensywny wzrost a łatwo przyswajalne składniki paszy stymulują jej pobranie oraz korzystnie działają na układ pokarmowy zapewniając równomierny wzrost i rozwój.
Korzyści:
 • Lepsze zużycie paszy
 • Zdrowe stado
 • Dobre warunki zoohigieniczne w kurniku
 • Super nioska lub odpowiednia jakość tuszki

DK I - Mieszanka paszowa pełnoporcjowa przeznaczona dla kurcząt od 0 – 10 tyg.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH:
 • Białko % 17,63
 • Energia MJ 11,23
 • Włókno % 3,98
 • Tłuszcz % 2,35
 • Met +Cys % 0,71
 • Treonina % 0,66
 • Tryptofan % 0,21
 • Lizyna % 0,92
 • Wapń % 1,00
 • Fosfor % 0,69
 • Fosfor dostępny % 0,39
 • Sód % 0,14

DK II - Mieszanka paszowa pełnoporcjowa przeznaczona dla kurcząt od 10 tyg. zycia

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH:
 • Białko % 14,24
 • Energia MJ 11,24
 • Włókno % 4,12
 • Tłuszcz % 2,48
 • Met +Cys % 0,63
 • Treonina % 0,51
 • Tryptofan % 0,16
 • Lizyna % 0,68
 • Wapń % 0,97
 • Fosfor % 0,71
 • Fosfor dostępny % 0,38
 • Sód % 0,14

Kura nioska

Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek DJ ( w postaci: sypkiej/granulowanej)
PRZEZNACZENIE:
Mieszanka przeznaczona dla kur niosek. Optymalny poziom energii i aminokwasów egzogennych zapewnia bardzo dobre wykorzystanie paszy, zapewnia dobre przygotowanie do nieśności oraz możliwość długiego okresu użytkowania.
Korzyści:
 • Wysoka masa jaj
 • Wzrost niesności
 • Mocne skorupy
 • Intensywana barwa żółte
ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH:
 • Białko % 15,94
 • Energia MJ 9,82
 • Włókno % 4,53
 • Tłuszcz % 2,43
 • Met +Cys % 0,76
 • Treonina % 0,60
 • Tryptofan % 019
 • Lizyna % 0,76
 • Wapń % 3,77
 • Fosfor % 0,63
 • Fosfor dostępny % 0,28
 • Sód % 0,14

Indyki brojlery

Mieszanki Paszowe Pełnoporcjowe dla indyków brojlerów IB–I, IB–II, IB–III (w postaci: sypkiej/kruszonki / granulatu)
PRZEZNACZENIE:
Mieszanki pełnoporcjowe przeznaczone są dla indyków brojlerów 0 – 6 tyg.( IB I), od 6 do 12 tyg życia (IB II) od 12 tyg. życia do końca tuczu ( IB III) . Wysoka strawność surowców użytych przy produkcji tych mieszanek oraz optymalny poziom składników pokarmowych, witamin i minerałów pobudzają apetyt ptaków stymulując wczesne i wysokie pobieranie paszy, dobrą zdrowotność oraz duże przyrosty masy ciała. Mieszanka IB – I przygotowuje układ pokarmowy ptaków do białka pochodzenia roślinnego, które w późniejszym okresie będzie głównym składnikiem ich paszy. Podawać w okresie odchowu do woli zapewniając stały dostęp do paszy oraz czystej i świeżej wody, starając się przy tym o jak najlepsze warunki zoohigieniczne. Niedobór lub brak dostępu do wody powoduje u ptaków zahamowanie wzrostu i ograniczenie przyrostów masy ciała.
Korzyści:
 • Wysokie przyrosty masy ciała
 • Wysoka masa końcowa tuszki
 • Zdrowe stado
 • Dobre warunki zoohigieniczne w kurniku
 • Dobre wykorzystanie paszy

IB II Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyków brojlerów od 6 do 12 tygodnia życia

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH:
 • Białko % 19,20
 • Energia MJ 11,56
 • Włókno % 3,44
 • Tłuszcz % 3,18
 • Met +Cys % 0,65
 • Treonina % 0,71
 • Tryptofan % 3,18
 • Lizyna % 1,05
 • Wapń % 1,46
 • Fosfor % 0,75
 • Fosfor dostępny % 0,50
 • Sód % 0,14

IB III Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyków brojlerów od 12 tygodnia życia do końca tuczu

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH:
 • Białko % 17,64
 • Energia MJ 11,49
 • Włókno % 3,52
 • Tłuszcz % 2,27
 • Met +Cys % 0,61
 • Treonina % 0,65
 • Tryptofan % 0,20
 • Lizyna % 0,93
 • Wapń % 1,20
 • Fosfor % 0,73
 • Fosfor dostępny % 0,46
 • Sód % 0,12

Kurczęta brojlery

Mieszanki Paszowe Pełnoporcjowe dla kurcząt brojlerów KB – I KB – II KB – III (w postaci: sypkiej/kruszonki / granulatu)
PRZEZNACZENIE:
Mieszanki pełnoporcjowe przeznaczone są dla kurczat brojlerów 0 – 6 tyg.( KB I), od 6 do 12 tyg życia (KB II) od 12 tyg. życia do końca tuczu ( KB III) . Wysoka strawność surowców użytych przy produkcji tych mieszanek oraz optymalny poziom składników pokarmowych, witamin i minerałów pobudzają apetyt ptaków stymulując wczesne i wysokie pobieranie paszy, dobrą zdrowotność oraz duże przyrosty masy ciała. Podawać w okresie odchowu do woli zapewniając stały dostęp do paszy oraz czystej i świeżej wody, starając się przy tym o jak najlepsze warunki zoohigieniczne. Niedobór lub brak dostępu do wody powoduje u ptaków zahamowanie wzrostu i ograniczenie przyrostów masy ciała.
Korzyści:
 • Wysokie przyrosty masy ciała
 • Lepsze zużycie paszy
 • Zdrowe stado
 • Dobre warunki zoohigieniczne w kurniku
 • Sucha ściółka
 • Dobra jakość tuszki
 • Duży zysk

KB I Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurczat brojlerów od 0 do 6 tygodnia życia

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH:
 • Białko % 20,84
 • Energia MJ 11,71
 • Włókno % 3,21
 • Tłuszcz % 2,12
 • Met +Cys % 0,79
 • Treonina % 0,78
 • Tryptofan % 0,24
 • Lizyna % 1,17
 • Wapń % 0,99
 • Fosfor % 0,59
 • Fosfor dostępny % 0,37
 • Sód % 0,14

KB II Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt brojlerów od 6 do 12 tyg. życia

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH:
 • Białko % 17,41
 • Energia MJ 11,52
 • Włókno % 3,76
 • Tłuszcz % 2,36
 • Met +Cys % 0,61
 • Treonina % 0,64
 • Tryptofan % 0,20
 • Lizyna % 0,81
 • Wapń % 0,90
 • Fosfor % 0,55
 • Fosfor dostępny % 0,25
 • Sód % 0,14

Kaczki i gęsi

Mieszanki Paszowe Pełnoporcjowe dla kaczek i gęsi KG – I KG – II (w postaci: kruszonki / granulatu)
PRZEZNACZENIE:
Mieszanki pełnoporcjowe przeznaczone są dla kaczek i gęsi 0 – 4 tyg. ( KG I), 4 tyg. życia do końca tuczu ( KG II) . Wysoka strawność surowców użytych przy produkcji tych mieszanek oraz optymalny poziom składników pokarmowych, witamin i minerałów pobudzają apetyt. Poprzez zastosowanie kokcydiostatyku ( zapobiega kokcydiozie) w mieszance KG I oraz odpowiednim zbilansowaniu mieszanki pod względem zawartości składników pokarmowych mieszanki KG I KG II pozwalają na uzyskanie dobrych efektów produkcyjnych.
Korzyści:
 • Szybkie tempo przyrostu
 • Niskie zużycie paszy
 • Zdrowe stado
 • Dobre warunki zoohigieniczne w kurniku
 • Dobra jakość tuszki
 • Odpowiednia jakości pierza

KG I Mieszanka paszowa pełnoporcjowa przeznaczona dla kaczek i gęsi od 0 –4 tyg. życia

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH:
 • Białko % 18,30
 • Energia MJ 11,37
 • Włókno % 4,44
 • Tłuszcz % 2,43
 • Met +Cys % 0,82
 • Treonina % 0,68
 • Tryptofan % 0,21
 • Lizyna % 0,92
 • Wapń % 0,87
 • Fosfor % 0,68
 • Fosfor dostępny % 0,42
 • Sód % 0,16

KG II Mieszanka paszowa pełnoporcjowa przeznaczona dla kaczek i gęsi od 4 tyg. do końca tuczu

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH:
  Białko % 17,37
 • Energia MJ 11,38
 • Włókno % 4,66
 • Tłuszcz % 2,49
 • Met +Cys % 0,80
 • Treonina % 0,64
 • Tryptofan % 0,20
 • Lizyna % 0,85
 • Wapń % 0,76
 • Fosfor % 0,57
 • Fosfor dostępny % 0,31
 • Sód % 0,16